Jama a nijama - zimní jógová introspekce

Jama a nijama - zimní jógová introspekce

 Co je skutečně jamou a nijamou? Osmidílná, až notoricky známá, jógová cesta nabízí osm stupňů, po kterých jógin stoupá a přenáší je z teorie do praxe. Jama a nijama jsou prvními dvěma kroky. Často se setkáváme se zjednodušeným pochopením těchto dvou názvů, bez větší hloubky a bez skutečných obsahů.

Podzim a předvánoční čas se přímo nabízí k osvětlení jam a nijam v celé jejich rozsáhlosti. Jsou o lidském vnímání světa, o vztahu já k vnějšímu a o já k mému vnitřnímu prostoru. Jsou o kultivaci sebe sama, o kauzalitě našeho jednání, o dobrých či špatných vztazích jak k ostatním, tak k sobě. Zimní doba je časem, kdy se máme větší možnost pohroužit do sebe, navnímat naše rozpoložení, být k sobě upřímní a nacházet chybné vzorce našeho jednání, myšlení, ale i ruku v ruce s tím jdoucí špatné pohybové vzorce, nefunkční části fyzické schránky a mnohé další.

Pojďte se společně v rámci jam a nijam zaměřit na svou individualitu, jako na celek z masa a kostí, z orgánů, z dechu, z mysli a s věděním, že mnoho z nás je schované v rámci nevědomí či podvědomí.

Budeme si povídat o jamách a nijamách, budeme v rámci jejich teorie vstupovat do ásan a pohybu jako takového, aby se stával funkčním, zdravým a jedinečným pro vaše tělo. Půjdeme po stopách jógové terapie, hatha jógy a tantry, kdy neopomeneme vstoupit do pole mysli, uvědomění si dynamiky našeho myšlení, a jak dalece ovlivňuje mentální stránka naše celkové nastavení.

Čas: 12. 1. neděle 10:00 - 13:00

1,5 hodin teorie, 1,5 hodin jógová praxe

Seminář je vhodný pro každého, kdo je ochotný vstoupit na pole sebepoznávání. Fyzická omezení nejsou překážkou, je vhodné mě informovat před začátkem semináře, jaká jsou případná omezení.

Kontraindikace: akutní stavy virových a bakteriálních onemocnění, pooperační stavy, v těhotenství po dohodě možné.

Přihlašování na: https://yoga-art.isportsystem.cz/

cena: 800 kč