Jógobytí

Tato stránka vznikla po úvaze, že se mi až příliš myšlenek a psaných věcí válelo v hlavě a po bytě, tudíž v rámci úklidu a nehromadění jsem se odhodlala pustit chlup. Má stěžejní témata jsou především jóga ze všech možných úchopů, ráda namáčím pero pro každou její sféru. Dále pak jakákoli látka, která se týká schopnosti člověka přesáhnout své "původní" já v aktuální existenci, tedy bdělost v bytí, otevřenost, vnímavost ke světu a Zemi jako takové, uchopování celku ruku v ruce s celistvostí a jednoduchostí žití, vracení všeho do jednoty...

Přestože to zní možná příliš uvědoměle a náročně, jsem bytostí zcela obyčejnou a objevující, snažící se chápat jisté principy, aspirující k přijímání nových myšlenek a zpracovávat zatuchlé emoční vzorce spojené se vzorci chování jako takových. Má témata jsou tedy v podstatě pro každého. Jsou to laicky pojímané pohledy na cokoli, co je aktuální v našem světě, nikoli z té materiální, mechanické a nekrofilní stránky, ale z té, kdy je bytí ještě živoucí, s kritickým náhledem na to, co je dle mého názoru nepřirozené, či nesprávné. Vycházím nejen ze staroindické sánkhjové filozofie, která jde ve dvojici ruku v ruce s jógou, jež vedle sánkhji tvoří praktickou část dua. Dále pak z filozofické školy advaita védánty, jejíž myšlenky se smísily se sánkhjovými a nesou se do dnešní doby často ve formě neo-védanty. A pak se inspiruji tím, co považuji za vlastní zkušenost, schopnost rozlišování a všeobecné nazírání na svět. Má témata se dotýkají mateřství, vztahů, nemocí, psychických poruch, sebeuvědomování, léčení atp., kdy moje představy se inspirují myšlenkami osobností jako jsou Osho (Šrí Radžníš, kontroverzní duchovní postava 20. století, tantra jóga, dynamické meditace...), Rajinder Singh (mezinárodně uznávaný učitelem meditace), Naomi Aldort (Vychováváme děti a rosteme s nimi), Michel Odoul (zakladatel Francouzského institutu šiacu), Katka Králová (Nevýchova), Margrit Slimáková (specialistka na výživu), Jaroslav Dušek, Lada Rokosová (hlava České akademie jógy) apod. Z psychologických sfér jsem poměrně věrná podání amerického psychoterapeuta Thomase Moora, a tím ruku v ruce C. G. Jungovi a jeho pojetí nevědomí. Také literatuře švýcarské psychoterapeutky a profesorky psychologie Vereny Kastové. Stejně tak uchopuji ve svých myšlenkách některé Freudovy teze a jeho skoro následovatele Ericha Fromma a další...

Shrnuji to tím, že tento prostor by mohl být pro ty, co rádi čtou, co se rádi posouvají možná chvíli vpřed a sem tam pár kroků vzad, pro ty, co třeba jen naznačují pohyb ve sférách jógy, vědomého mateřství, lapání přítomného okamžiku, ukočírování přílišných poletujících tužeb...

A v neposlední řadě se dělím o svoje prvotně uveřejněné knihy, které s vámi budu ráda sdílet pod E-knihy Jógobytí a pod Jóga naleznete veškeré události, které se pod mým jménem budou v blízké době konat, ať to jsou jógové semináře, těhotenské lekce jógy, či jógové víkendy...

Těším se na setkání s každým z Vás!

Hari om

Maru